Als ambtenaar van de burgerlijke stand

Als voorzitter van Amahoro – alias de stichting Westfriesland voor Burundi.


Als voorzitter van de Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

Als voorzitter van de Stichting Straatpastraat Hoorn

Als hoofredacteur van “HEEL HOORN! – kerkblad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.