Andijk – Wervershoof

 

Sinds september 2008 ben ik werkzaam als  pastor in de protestantse gemeente te Andijk-Wervershoof. Dat was tot voor kort de Nederlands Hervormde Gemeente. We kozen voor die nieuwe naam om duidelijk te maken dat we ons in 2004 con amore hebben aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland. .

       

Meer info over deze kleine, maar actieve gemeente vindt u op haar website:

www.pg-andijkwervershoof.nl

 

Ik doe in die geloofsgemeenschap het werk van een dominee, maar voer die titel niet omdat ik officieel geen predikant ben. Doop- en avondmaalsdiensten alsmede het bevestigen van ambtsdragers doe ik niet of alleen in nauwe samenwerlking met geordineerde collega’s. Rouw- en trouwdiensten zijn wel mogelijk. 

 

De pg Andijk-Wervershoof is een kleine gemeente met ongeveer 300 leden.
De aanstelling is dan ook parttime.   

 

De werktijd in Andijk-Wervershoof is 20 uur per week.

Die tijd besteed ik aan:

* Het voorbereiden van en voorgaan in kerkdiensten – minimaal 2 per maand.
   In de diensten waarin ik zelf voorga, vertel ik doorgaans ook zelf het
   bijbelverhaal voor de kinderen.

* Ik begeleid het kinderkerkenwerk

 

* Het voorbereiden en leiden van een maandelijks leerhuis.


* Het afleggen van pastorale bezoeken bij gemeenteleden. Daarbij gaan we uit van

   het principe dat elke volwassene verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen

   welbevinden. Anders gezegd: de meeste bezoeken vinden plaats op verzoek.

   Verder proberen onze contactpersonen voeling te houden met de mensen in hun 
   wijk, o.a. door het kerkblad persoonlijk bij mensen aan te reiken. Als me via die   
   weg ter ore komt dat een bezoek gewenst zou zijn, dan vindt het op korte termijn
   plaats.

* Ik bezoek de kerkenraadvergaderingen

* Ik doe mee in werkgroep eenzaamheidsbestrijding in de burgerlijke gemeente  
   Andijk.

* Er is een wekelijks inloopspreekuur op woensdag van 10.30 uur – 12.30 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Het mede leiding geven aan jeugdwerk – catechesegesprekken rond de keuken-

   tafel / kinderkerk / provider (= regionaal oecumenisch jeugdwerk)

* Het ondersteunen van de kerkenraad bij het besturen van de gemeente.
* Het schrijven van artikelen voor het kerkblad.
* Het maken van PPM-items(pastoraat per mail) voor 30-ers.

* Meedenken met onze cantor-organist over kerkmuzikale aspecten en het   

   repertoire van de cantorij.  
* Ik vertegenwoordig de gemeente in de Raad van Kerken en in een project van de 

   burgerlijke gemeente betreffende eenzaamheid onder ouderen.

 

 

Dit kerkje is ook een officiele trouwlocatie van de burgerlijke gemeente Medemblik.
De pastor is ook (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn dus creatieve combinaties mogelijk.