Paaswake 2011

We begonnen rond een paasvuur

  

 De aansteekkaars wilde niet meteen branden

 

 De nieuwe paaskaars wordt aangestoken

 

 

 Ontsteek je licht aan de paaskaars We zongen “Lied aan het licht!”  Na afloop waren het de kinderen

                                                               die hun kaarsje mee wilden nemen

 

 

Van de doopgedachtenis hebben we helaas geen foto’s.
Ik heb dat wel als een heel bijzonder moment ervaren.
De kerkgangers kwamen naar voren en de pastor tekende met water uit de doopvont
een klein kruisje in hun handpalm, terwijl hij zei: “Ook jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand.”