Het Leerhuis

Het leerhuis komt bijeen in de tuinkamer van De Kapel.
De aanvang is steeds om 20.00 uur

De data in het voorjaar van 2013 zijn: 
17/1 – 21/2 – 21/3 – 18/4 – 16/5 en 13/6.

 

We lezen samen de brochure:

Leven, oecumene, wijsheid, teksten lezen uit Bijbel en Koran.
Het is nummer 39 uit de serie: oecumenische bezinning.
uitgave: Raad van Kerken in Nederland

De groep groeit gestaag, mede door deelname van mensen uit andere kerken
en personen die nog naar nieuw kerkelijk onderdak zoeken.