Een reden om te leven

PASTORAAT per mail 
Een tekst uit de Bijbel, soms een beetje bewerkt en met een paar woorden toelichting.Bedoeld voor mensen die – soms even – in de put zitten.
Misschien herken je jezelf.

Om te lezen… en dan nog eens  –  Johannes 3: 5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

 

Een tekst uit Taizé 

Kun je in God een reden vinden om te leven?
Elk leven is vanaf de geboorte een gave,
maar ook een roeping;
een geschenk en een uitdaging.
Je wordt geboren…
Je laat je ter wereld laat brengen door iemand die daar,
op die wereld, leeft en op je wacht.

Geboren worden uit water:
Het is een natuurlijk, een biologisch proces.
Je wordt lichamelijk gescheiden van je moeder.
De mensen die op je wachtten houden al van je, nog voor ze je zien,
maar als je geboren wordt zien ze jouw gezicht en jij ziet het hunne.
Niet langer een! Maar twee mensen.
Het contact loopt niet meer via de navelstreng … maar via de dialoog.

Maar er is meer. Je leeft pas optimaal als je – boven jezelf uit – ontdekt
waarom je leeft en voor wie. Het leven brengt altijd lijden met zich mee.
Waarom en voor wie zou je dat allemaal doorstaan?

Geboren worden uit de Geest, betekent:
gaandeweg de antwoorden vinden op die vragen:
waarom, voor wie? 
Soms weet je dat heel zeker, soms ook lijken die antwoorden heel ver weg.

“Waarom leef ik?”
Het is goed met al je kracht die vraag te erkennen en hem niet weg te stoppen.
Het is ook goed bij die vraag de naam van God te noemen: God, wie ben ik eigenlijk? God, voor wie leef ik eigenlijk? 

Door je te oriënteren op God krijgen je vragen richting en uit diezelfde richting komen de antwoorden, soms, even. Ze vallen niet uit de hemel,
maar in de dialoog met je partner, een ouder,
je kind kunnen die antwoorden oplichten.                                                                                                                   
                                                                                                                                             Pastor Ton