Uit de diepte roep ik tot U, o Heer.

PASTORAAT per mail
Een tekst uit de Bijbel, een beetje bewerkt en met een paar woorden toelichting.
Bedoeld voor mensen die – soms even – in de put zitten. Misschien herken je jezelf.

Om te lezen…
en dan nog eens
Psalm 130: “Uit de diepten roep ik tot u…”  

Uit het diepste diep roep ik U aan, Heer,
ach, Heer, hoor wat ik zeg,
luister toch naar mijn bidden en smeken.

Als U Heer de dingen die misgaan in gedachten houdt,
blijft niemand overeind, O Heer.

Maar U ruimt die mislukkingen op,
daarom hebben veel mensen eerbied voor U.

Ik kijk uit naar de Heer, met heel mijn hart kijk ik uit naar Hem,
ik wacht in vertrouwen op zijn woord.
Mijn hart kijkt uit naar de Heer,
meer dan wachters uitkijken naar de ochtend!

De mensen wachten in vertrouwen op de Heer,
bij Hem is liefde, bij Hem is verlossing in overvloed.
Hij is het, die mensen verlost van alles wat mislukt.

 

 

Beste….                                                                    

Deze psalm is – hoe gek het ook klinkt – een schreeuw vol hoop.
De schrijver is wanhopig, maar roept niettemin tot God.

De schrijver durft wat hem bezig houdt, voor God te brengen.           

Wie zijn of haar wanhoop onder woorden brengt staat aan                
het begin van een weg… een weg langs tekens van hoop. 
                                                                             

Hoop is meer dan menselijk optimisme.
Hopen betekent leven in de overtuiging dat,
wat je verlangt werkelijkheid zal worden,
zelfs als je dat niet ogenblikkelijk ziet gebeuren.

Onze hoop is gericht op iets dat we nog niet zien.
Hoop gaat dan ook samen met standvastigheid,

volhouden-ondanks-alles.
                                                                             
Het mysterie is dat we leren volhouden in de momenten
van de grootste ontreddering.
Standvastigheid ontstaat op die momenten
waarop leven niet veel meer lijkt dan: overleven.

Gods liefde is de basis van onze hoop.
Gods onvoorwaardelijke liefde.
Hij houdt van je zoals je bent…
en wil je helpen te worden we je zou kunnen/willen zijn.
Hij houdt van je, ook nu je werkloos bent, ook nu je pijn hebt,
ook nu je overgewicht hebt, ook nu je somber bent,
ook nu het nog niet lukt om het roken te laten,
ook nu een hekel hebt aan jezelf.

Al die dingen zijn geen voorwaarden… 
Gods liefde is onvoorwaardelijk.                                                                                                                                                                                                                         Pastor Ton