van cynisme naar lofzang

PASTORAAT per mail                                                                                                                              
Een tekst uit de Bijbel, soms een beetje bewerkt en met een paar woorden toelichting.
Bedoeld voor mensen die – soms even – in de put zitten. Misschien herken je jezelf.

Om te lezen… en dan nog eens  –  Psalm 142

 

 2 Luid roep ik tot de HEER,

luid smeek ik de HEER om hulp,

3 bij hem stort ik mijn hart uit,

bij hem klaag ik mijn nood.

 

4 Ik ben ten einde raad,

u kent de weg die ik moet volgen,

u weet dat op mijn pad

een strik verborgen ligt.

 

5 Ik kijk terzijde en zie

niemand die om mij geeft,

nergens een toevlucht voor mij,

niemand die hecht aan mijn leven.

 

6 Ik roep tot u, HEER:

‘U bent mijn schuilplaats,

al wat ik heb in het land van de levenden.’

 

7 Hoor mijn noodkreet,

ik ben uitgeput en moe,

verlos mij van mijn vervolgers,

zij zijn sterker dan ik.

 

8 Leid mij uit de beklemming,

dat ik uw naam mag loven

in de kring van de rechtvaardigen:

U hebt naar mij omgezien.

 


Wij zijn gewend psalmen te zingen, maar het zijn eigenlijk gebeden. De persoon die deze psalm bidt gaat echt helemaal los. Hij/zij is compleet radeloos en steekt dat ook niet onder stoelen of banken, integendeel. Hij/zij stort zijn/haar hart echt helemaal uit en ziet het helemaal niet meer zitten.
De psalm toont ook een weg van teleurstelling naar lofzang. De verzen 2-5 is een en al teleurstelling en dat mag je blijkbaar allemaal gewoon roepen tegen God. Hij valt niet zo gauw om, weet je. Hij kan wel wat hebben. In vers 6 en 7 wordt het al iets rustiger.
Een zekere nederigheid maakt zich meester van de bidder. In vers 8 is er die eenvoudige vraag: Leid me eruit…zodat ik uw naam kan loven te midden van andere gelovigen.
De tekst van dat loflied? U hebt naar mij omgezien.

Teleurstelling draagt het gevaar in zich dat je je erin laat opsluiten. Opgesloten zitten in je teleurstelling, heet ook wel cynisme. Voor cynische mensen is alles altijd teleurstellend, die kunnen nergens meer blij mee zijn. Nederige mensen (vs. 6/7) houden vol dat God hen een schuilplaats biedt; sterker nog: dat God een schuilplaats is. 
 De psalm wijst een weg van bevrijding uit het cynisme naar: U hebt naar mij omgezien. Ik wens je – zo nodig – goede reis!                                                                                                                                                                

 

                                                                                                 Pastor Ton