Datum                        2020 – 02- 23

Plaats                         HOORN – verpleeghuis “De hoge Hop”

Lezing 1                     Exodus 22: 20-26

Lezing 2                     Mat. 43-48

Bijzonderheden 
Thema                        Hebt uw vijanden lief. 

 

Lieve mensen van God

We hebben een stukje gelezen,
waarin Mozes de mensen oproept tot barmhartigheid.
Vreemdelingen mag je niet uitbuiten,

want jullie waren zelf vreemdelingen in Egypte

Als je weet hoe het is, om uitgebuit te worden, doe je dat een ander niet aan.

Vreemdelingen moet je niet uitbuiten…
Maak geen misbruik van de kwetsbaarheid van vreemdelingen.

 

Als iemand geld van je leent… vraag dan geen rente.
Want lenen doe je omdat je zelf geen geld hebt, maar wel brood moet kopen.
Want iemand die van je wil lenen, is kwetsbaar.


Als iemand je zijn mantel geeft als onderpand, moet je die ‘s avonds wel teruggeven,
want anders heeft hij niets om zich te beschermen tegen de winterse kou.
Iemand die iets in onderpand geeft is kwetsbaar.

 

Eigenlijk komt dat hele stuk daarop neer,
geen misbruik te maken van de kwetsbaarheid van anderen,
of positief uitgedrukt: Ga barmhartig om met kwetsbare mensen.

Toen Mozes nog jong was, heeft hij dat, op een heel heftige manier, zelf bij de hand gehad…
Mozes hoort bij het volk Israël, maar groeide op als een Egyptische prins.
Maar zijn Israëlitische volksgenoeten waren slaven in Egypte …
Mensen in een uiterst kwetsbare positie.

Toen Mozes zag, dat een opzichter zo’n slaaf een pak rammel gaf,
werd zo kwaad dat hij die opzichter neersloeg.

De man was dood. Mozes – moordenaar.
Hij werd verraden en
vluchtte voor zijn leven.

Eigen schuld dikke bult, zou je kunnen zeggen.
Ja. Maar… maar Mozes deed het uit barmhartigheid.

Mozes werd kwaad om het onrecht
dat de slaaf werd aangedaan.
Iemand doodslaan mag natuurlijk niet,
maar stel je eens voor dat er niemand
meer boos zou worden om onrecht.

Stel je eens voor dat er niemand
meer zou opkomen voor
kwetsbare mensen…


Wat wij het Oude Testament noemen, is voor de joden: “De Bijbel.”
En Jezus was een jood. Ook voor Jezus waren de verhalen over
Abraham en Mozes… woorden van God.

Woorden die het waard zijn om gelezen te worden
Woorden die het waar zijn om gedaan te worden,
want wie probeert te leven zoals Abraham en Mozes

ontdekt dat het leven meer en meer de moeite waar wordt.
Met die oude verhalen als leidraad krijgt je leven meer kwaliteit,
kwaliteit die we “eeuwig” noemen. Eeuwig, dat is niet voor altijd…
maar eeuwig is: heel, heel erg mooi en goed.


Mozes zei: Je kunt beter geen eed afleggen.
Jezus zegt: Dat hoeft ook helemaal niet.
Laat je JA, ja zijn en je nee, NEE.
Met andere woorden: Wees betrouwbaar.

Dan wordt je leven nog meer de moeite waard
Dan wordt de kwaliteit nog hoger…
Dan zul je
eeuwig leven.

Mozes zei: Oog om oog – tand om tand.
Dat klinkt in onze oren nogal hard…
maar dan moet je niet vergeten
dat er in die oude tijden onnoemelijk hard werd gestraft:

mensen werden om een kleinigheid gegeseld,
of gestenigd als je een keer buiten de lijntjes kleurde.
Mozes zegt dus: Kom, doe normaal. Straffen
O.K., maar wel redelijk:
een oog voor een oog; een tand voor een tand.
Jezus gaat een stap verder…
als iemand je dwingt een mijl met je mee te lopen, ga er twee…
Op die manier zal die ander merken,
dat jij helemaal geen ruzie wilt,
dat het
leven veel meer de moeite waard is dan die ander denkt
Ook die ander zal dan het goede, het heel goede, het “eeuwig leven’ ontdekken.


Wij zeggen nog wel eens: doe maar gewoon, da’s gek genoeg!
Maar Jezus roept zijn volgelingen op om meer te doen dan het gewone…
Heb je vijanden lief… zegt hij?


Ik probeer me voor te stellen hoe wij zouden reageren???
Jezus: Heb je vijanden lief?

Wij : Ja hallo… Wie voelt er nou liefde voor een vijand?

Jezus: Wie heb jij lief dan?
Wij : Nou, mijn vrouw en mijn kinderen en mijn kleinkinderen…
Jezus: O.K. maar
dat is niets bijzonders… Dat doen ongelovige mensen ook.
Daarmee heb je de kwaliteit waar Mozes het over heeft en die ik bedoel

nog niet bereikt.
Wij : Ja maar… ja maar… wat wilt u dan?
Jezus: De verhalen in de Bijbel roepen ons op meer te doen dan het gewone.
We worden uitgedaagd om onze nek uit te steken…
Heb je vijanden lief…

Wij : Ja maar ik ga toch iemand die een hekel aan me heeft, niet lopen knuffelen?
Jezus : Nee, dat hoeft ook niet… maar je zou, als je die ander/die vijand ziet,
hem of haar wel kunnen behandelen zoals je zelf graag behandeld zou
worden… Je zou wel kunnen bedenken dat die ander net zo iemand is als jij… Je zou bij die vijand kunnen denken: He, die man of vrouw is een schepsel
van de Heer; hij/zij is ook een kind van God.
Wij : …
Ja wat zeggen we dan? Zeggen we dat Jezus niet goed wijs is… of
zou het de moeite waard zijn het eens te proberen.

 

Ik sluit af met een klein verhaaltje.
Iets wat bij ons in de straat gebeurde afgelopen zomer.

Mijn vrouw en ik hebben een camper en de dag voor we daarmee op vakantie gaan moet ik hem even bij ons huis parkeren. Daarvoor heb ik dan twee parkeerplaatsjes naast elkaar nodig. Ik vroeg aan een buurvrouw, die net terugkwam van het boodschappen doen, of ze haar auto iets verderop wilde zetten.
Ik kreeg mee daar een grote mond. Jij altijd met dat grote ding… Ik doe het niet.
Je bekijkt het maar.

Mijn vrouw hoorde het en werd boos… en liep met grote stappen in de richting van haar huis. Ik dacht dat gaat mis en liep mee. Laat mij het woord maar doen, zei ik.
We belden aan. De deur ging open. “Wat hebben jullie nou weer!”

Goede middag mevrouw. Zou u zo vriendelijk willen zijn uw auto een paarkeerplaatsje verder te zetten. “Nou dat moet dan maar weer….. Ze deed het.
Hartelijk dank, mevrouw,
u hebt ons geweldig geholpen.
Zonder te groeten, en nog steeds boos beende ze terug naar huis.
Wij gingen de volgende dag op vakantie…
Toen we terug waren, liet ik op een avond de hond uit.
Ik kwam haar tegen.
Ze zei… Ik wil je mijn excuus aanbieden voor mijn gedrag toen op het parkeerterrein.

Ik antwoordde: Uw excuses zijn terecht, maar worden ook aanvaard. Zand erover!
Ik wens u verder een prettige avond.

Als we elkaar nu tegenkomen, knuffelen we niet, maar we groeten elkaar wel
en soms maken we een praatje over haar nieuwe hondje.

 

De kwaliteit van leven in onze straat is nu een beetje beter dan voor die tijd.

Wie zijn vijanden lief heeft, hoeft niet naar de rijdende rechter
om burenruzies op te lossen…
Je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar zijn vijanden lief heeft,
krijgt minstens respect terug van die ander, misschien zelfs vriendschap
In elk geval wordt het leven meer de moeite waard…
Het komt een kein stapje dichter bij
de kwaliteit die we eeuwig noemen…


In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest – amen.