Gemeente van onze Heer Jezus Christus
Lieve mensen van God.


Voor heel wat ramen hangen lichtende sterren.
In mijn werkkamer hangt een echte, met punten naar alle kanten.
Het licht van Kerst straalt in alle richtingen, voor alle mensen, in alle landen.

Die ster blijft branden tot 6 januari, van oudsher de driekoningendatum,
waarop de westerse kerk de kersttijd afsluit. Volgende week is de
kleur weer groen. De feesttijd is a.s. woensdag voorbij, we
gaan de periode in, die op de liturgische kalender
“Epifanie” heet en die duurt tot Aswoensdag
en die valt dit jaar op 10 februari.

Epifanie – verschijning. We vieren de verschijning van de Heer.
De traditie reikt drie verhalen aan: Wie zien wijzen komen.
Ze hebben een ster gezien en volgen die…

We zien hem kopje onder gaan in de Jordaan
en horen een hemelse stem zeggen:
“Deze is mijn zoon, de geliefde,
hoor naar Hem!

We zien hem vrienden maken, volgelingen roepen.
Hij leeft het leven met zijn medemensen.
Het water van Kana wordt wijn.

We denken na over de vraag: Wie is hij eigenlijk?
Wat betekent het dat God mens is geworden?
Wat betekent dat voor u en voor mij?
Voor ons als gemeente?

Er komen magiërs uit het oosten naar Jeruzalem. Ze volgen een ster.
Niet-joodse wijzen zijn op zoek naar “de koning der joden.”
Merkwaardig die term “De koning der joden!”
die komen we slechts twee keer tegen: hier
en op dat bord boven Jezus’ hoofd
aan het kruis op Goede Vrijdag.
Is het een voorteken?
Hint Mattheus hier op het feit dat het rond dit kind
niet alleen rozengeur en maneschijn zal zijn?

Niet-joodse wijzen, volgen een ster.
Donkere wolken boven Jeruzalem.
Die ster is nergens meer.

Niet-joodse wijzen, zoeken die koning in een hoofdstedelijk paleis.
Een niet-joodse koning – Herodes – schrikt zich te pletter.

Schriftgeleerden vergaderen – en verwijzen naar Bethlehem,
waar die joodse herder – David – psalmen speelde op zijn harp.

Als de Schriftgeleerden weer vergaderen verwijzen ze naar Pilatus…
de man van dat bord aan het kruis: “De koning der joden”

We denken na over de vraag: Wie is hij eigenlijk?
Wat betekent het dat God mens is geworden?
Wat betekent dat voor u en voor mij?
Voor ons als gemeente?

De woorden van Micha zetten de magiërs op het goede spoor.
Ja, ja, als we het kind vinden, dan komen we ’t u vertellen,
zeggen ze nog tegen Herodes… en gaan op weg.
In Bethlehem bieden ze geschenken aan…
Goud, wierrook en mirre.

Ooit zongen heel wijze kinderen in deze kerk:

Mijn wens is dat hij worden mag, een koning wijs en oud
en daarom breng ik als geschenk: Een kistje vol met goud.

Van goddelijk komaf is Hij, hij maakt eens het verschil
en daarom breng ik wierrook mee en verder bidt ik stil

Messias van de Heer is hij, een kruis dat wordt zijn troon
en daarom breng ik mirre mee, ter ere van Gods zoon.

Even later zingt het koor over Maria,
die loopt de tobben over die geschenken

Het goud is voor een koning – geboren in een stal
Ze moet nog heel veel leren, voor ze dat begrijpen zal
en wierook draagt gebeden, de hoge hemel in
maar bidden tot een baby… wie ziet daarvan de zin?

De mirre maakt haar angstig, omdat ’t een gave is
die niet pas bij geboorte, maar bij begrafenis
We zeggen het maar eerlijk: Ik vrees de angst en t’ leed
dat ’t leven in de toekomst nog voor ’t kind in petto heeft.

 

Ja, de kleine Jezus van Kerstmis, groeit uit tot de man smarten,
wiens lijden en sterven we gedenken rond de avondmaalstafel…
De man die solidair wordt met de armen,
de man die genezend mee leeft met zieken,
die met helende empathie verlamden op hun benen zet
die met alles te boven gaande opstandigheid, de dood overwint.

Je kunt zeggen dat het kruis zijn schaduwen vooruit werpt.
De oosterse kerk viert woensdag Klein Pasen!
Dat moesten wij vandaag ook maar doen.

Nee, niet door de donkere kanten van het bestaan te ontkennen.
Dan moet je met 2015 net achter je, wel heel wereldvreemd zijn.
Die donkere kant zijn er… en ze maken ons bang…
Parijs – Brussel – Steenbergen – Purmerend.
Klimaat – ziektes – mislukte liefde.
Le Pen – de Winter – Geert.

Kun je met die angst bij God terecht? Jazeker!
O ja? En wat zet God daar tegenover?

Een kind…  dat de dood overwint…
en voortleeft in de gemeente die
solidair is met de armen… en vluchtelingen verwelkomt
Wat zet God daar tegenover?
een gemeente die –  genezend meeleeft met een zieke samenleving, verslaafd als ze is aan de z.g. vrije markt.


een gemeente die – met helende empathie allerlei zogenoemde randfiguren tegemoet treedt.

Wat zet God daar tegenover?
een gemeente die – met alles te boven gaande opstandigheid – de samenleving uitzicht biedt op een wereldsamenleving, die is gebaseerd op recht en vrede.

De periode van Epifanie is aangebroken.
We denken, na over de vraag: Wie is hij eigenlijk?
Wat betekent het dat God mens is geworden?
Wat betekent dat voor u en voor mij?
Voor ons als gemeente?

Maria antwoordt in die musical met het kind in haar armen …

Ik Ga vol vertrouwen slapen. Jouw Vader houdt de wacht
Hij zal over ons waken in ’t donker van de nacht

Heer, schenk ons toekomstdromen met het antwoord op de vraag:
Hoe zal mijn kleine jongen Messias zijn vandaag?


Op die vraag heeft God in het verhaal van de magiërs antwoord gegeven:
Als heidense toekomstvoorspellers komen ze via het machtscentrum
Jeruzalem naar Bethlehem…
maar op basis van een droom
op grond van een visioen keren zij langs een andere weg terug.

Mattheus vertelt dat Gods heil in deze wereld komt
in de gestalte van een joods jongetje… en dat de
heidenen – die hem komen opzoeken –
langs een andere weg terugkeren.

Het komen van God in deze wereld, doet mensen andere wegen gaan…
Zet mensen op het spoor van solidariteit en empathie, van opstandigheid en groot vertrouwen. Mensen van alle volkeren, mensen uit alle landen.

De ster voor het raam brandt nog tot 6 januari. Dan sluiten we het kersfeest af.
Dan gaan we vol overtuiging de periode van Epifanie in… om samen te ontdekken dat het licht van Kerst blijft stralen in alle richtingen,
voor alle mensen, in alle landen.  DHZMZ – Amen.