DE VERHALENBALK
De verhalenbalk is een serie van 12 platen op A3-formaat, die inzicht geven in de volgorde van de bijbelverhalen, maar ook een twaalftal bijbelse beeldwoorden dichterbij brengen, voor iedereen die het aan elementaire bijbelkennis ontbreekt.

De eerste twee platen horen bij: De oerverhalen (Gen. 1-11) en de Aartsvaders (Gen 11-32) –
De volgende twee: verbeelden: de uittocht uit Egypte, 
                                                      de woestijnreis en de intocht in het beloofde land.
De beeldwoorden op de eerste twee:
1- Het woelige water 2- de herder,
3- Berg en wolk         4-  Beloofdland/wijkgaard.

De platen rechtsboven zijn de eerste twee over het Nieuwe Testament: Het leven van Jezus en de Eerste gemeente.
De beeldwoorden daarbij: opstaan en maaltijd.

Ton vertelt graag meer over deze – ooit door de NZV uitgegeven – platenserie, die hij ontwierp in de jaren dat hij daar werkte.
Hetzelfde geldt overigens voor "het viertafeltje" en de figuurtjes "Mies en Max."