Wat is Co-Libris?

 

Co-Libris is de naam van een eenmanszaak. Die ene man is Ton Heijboer.
Via Co-Libris stelde hij kennis, ervaring en enthousiasme ter beschikking van geloofsgemeenschappen,
De ondertitel bij Co-Libris luidt dan ook: De eenmanszaak voor de geloofsgemeenschap.

 

Plaatselijke  PKN-gemeentes en RK-parochies, maar instanties als het bisdom Haarlem en het voormalig regionaal dienstencentrum van de PKN behoorden tot de opdrachtgevers. De projecten meestal pastoraal en soms organisatorisch van aard. Ook was Ton werkzaam als jongerenwerker en auteur van verhalen musicals en lesmateriaal.

 

Nu – na zijn pensionering in oktober 2013 – werkt  hij nog als

VOORGANGER         Ton leidt protestantse kerkdiensten in heel Nederland, maar meestal in Westfriesland.   

                                   Ton leidt ook huwelijks- en uitvaartdiensten. Ton spreekt ook bij uitvaarten buiten kerk om. 
                                   Na een gesprek met de familie draagt hij dan bij aan een waardig en persoonlijk getint afscheid.

AMBTENAAR v.d.     Ton binnenkort is ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij sluit ook burgerlijke

burgerlijke stand      huwelijken en er zijn enkele fraaie voorbeelden van de combinatie van die twee.