De hele viering, incl. spel en preek

PROTESANTSE
GEMEENTE ANDIJK-WERVERSHOOF

Orde van de
dienst voor jong en oud

op zondag 17
juni 2012 in 

“DE KAPEL”te
ANDIJK

 


                                                           

Voorganger:Pastor Ton Heijboer   

Organist:Andrew Orme   

Lector:Mw. Ymkje de Boer

 

Rolverdeling in het spel over Tabitha:

Tabitha:  Mirjam Vlugt.   Een meisje: Chantal Hoogervorst.  Buurvrouw 1: 
Anja Fisher; Buurvrouw 2: Lisette Hoogervorst   Buurvrouw 3:
Jacqueline Hoogervorst; een asielzoeker: Ton Heijboer  Vertelster: Netty Orme – Muziek: Andrew Orme.

 

__________________________________________________________________________________________

Welkom

Welkomstlied                                                                       
De gemeente gaat staan.

Terwijl een kind de kaarsen aansteekt

 

Terwijl een kind de Bijbel openlegt…

Om te beginnen zingen wij welkom,  Woord in ons midden spreek ons aan.
Schrijf onze namen in de verhalen. Gij die ons tot vrede brengt en voor wilt
gaan

 

Terwijl we elkaars open handen dragen…

Om te beginnen zingen wij welkom, God in ons midden, neem ons aan.

Draag ons op handen, houd ons in leven. Gij die ons tot
vriendschap roept en voor wilt gaan.                                                                                                                                             

Bemoediging

Onze hulp is de NAAM van de Heer –                             IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!

Hij is de schepper van hemel en aarde,
die al sinds mensenheugenis trouw is aan die NAAM:      IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!
Hij brengt zijn schepping tot een goed einde,
Ons leven groeit naar een kwaliteit die we eeuwig noemen
en dan roepen we elkaar toe:                                            IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!
Want dan is God alles in allen.                                            AMEN. 
 

Groet                                                                         de gemeente gaat zitten

Gegroet, jij die op zoek bent naar licht,
Gegroet, jij die op zoek bent naar een beetje warmte
Gegroet, jij die snakt naar een troostrijk gebaar,
een lied dat je optilt,
een woord waarmee je verder kunt.
Gegroet…  jij die vraagt naar vrede
Gegroet in de naam van de naam van de Vader, de zoon en de heilige Geest, 
AMEN

 

Samenzang: Gezang 20: 1, 5 en 7

Het gebed voor de nood van de wereld
Het gebed bestaat uit drie intenties , die we steeds afsluiten met de
woorden:

Daarom roepen wij en bidden allen samen… De gemeente antwoordt zingend:

Eeuwige God,
Wij komen vanmorgen bij u
Elk van ons met zijn of haar eigen vreugden;
zijn of haar eigen teleurstellingen;
met ieder zijn of haar eigen hoop en verwachtingen

We leggen aan u voor:
de hoofdzaken die we verwaarloosden,
de bijzaken, die onze aandacht opeisten.

Voor alle mensen die het moeilijk vinden hoofd- en bijzaken te scheiden,
voor wie nationalisme,  geld, sport en persoonlijke eer
belangrijker blijken dan het wel en wee van medemensen,
omwille van al die mensen roepen wij en bidden allen samen…                 KYRIE

Eeuwige  God,
Wij komen u vanmorgen vertellen dat we op radio en tv horen over mensen
die  worden beschoten door soldaten van hun eigen land…
We bidden u voor de kinderen in Syrie en in andere landen waar oorlog is,
want zij kunnen er in elk geval niets aan doen… 
omwille van alle onschuldige en weerloze kinderen…
roepen wij en bidden allen samen  …                                                      KYRIE

Eeuwige God,
Wij komen u vanmorgen vertellen dat in de afgelopen week een heleboel jongelui
zijn geslaagd voor hun examens. Samen met hen zijn we blij.
Een aantal anderen kregen een fikse teleurstelling te verwerken en moeten het
nog een keer over doen. Zij moeten die spanning nog een keer doormaken.
Omwille  van alle jonge en wat oudere
mensen die onder hoogspanning leven, roepen wij en bidden allen samen. KYRIEOptimistische mensen hebben heel veel feiten tegen
Als je in deze tijd denkt dat we op weg zijn naar een wereld
waarin alle mensen tot hun recht komen…
dan zal niet iedereen je serieus nemen!
Wie in deze tijd nog  hoopt een aarde
waar mensen leven in harmonie met de natuur en met elkaar
zal vaak voor een beetje naïef worden aangezien.

Maar ook al hebben we de feiten tegen; de oude verhalen vertellen ons over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en aan die verhalen over een liefdevolle God houden we vast samen met al die hondernden miljoenen andere gelovigen op deze wereld. Daarom zingen we tot meerdere eer en glorie van onze God:
samen met Maria, de moeder van Jezus: Maak groot mijn ziel de Heer…

 

MAGNIFICAT  – Taize


Het gebed bij de opening van de Schrift

Goede God,
Uw boek ligt open.

U laat ons d.m.v. die oude verhalen weten
hoe we ons leven kunnen leven

op welke manier we er iets moois en iets goeds van kunnen maken.

Daarom vinden we het fijn, dat uw boek open ligt
Daarom bidden wij om uw Geest bij het lezen en het luisteren,
bij het spelen en het uileggen van uw Woorden voor mensen
Wees ons nabij… Amen.De Bijbellezing –  Mw. Ymkje de Boer – Schotsman leest Handelingen 9: 36-43

36 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas.
Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. 37 Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. 38 Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat
Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct
bij hen te komen. 39 Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij
naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica’s en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 40 Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed
draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar
ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. 41 Hij  nam haar bij de hand en hielp haar overeind,
en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun
zien dat ze weer leefde. 42 Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen
gingen in de Heer geloven. 43 Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon,
een leerlooier.

 

Samenzang:  488b

De preek 1  (spel)

Scene 1

Verteller  (V)        In het stadje Joppe woont een vrouw, die Tabita heet. 

                           Ze maakt kleren voor arme mensen. Ze deelt eten uit aan wie
                           honger heeft… Ze heeft altijd een bemoedigend woord voor
                           iemand waar een ander geen goed woord voor over heeft.

 

Tabita staat achter een tafel. Op en onder die tafel kratten met allerlei spullen: kleding, voedsel, flessen water… etc.  Er komt een man naar de tafel. Hij loopt een beetje krom. Hij gebruikt een wandelstok. In zijn kleding zitten gaten.

 

Tabita (T)         Goede morgen, meneer De Krom 
Man (M)            Goede morgen mevrouw
Tabita               Hoe is het met u?
M.                    Niet goed,mevrouw. Helemaal niet goed.
T.                     wat is er aan de hand?
M.                    Ik heb het zo ontzettend koud… Ik loop helemaal te trillen.
T.                     Ja, vind je het gek? Waarom loop je dan ook zonder jas met dit 
                        weer?
M.                    Dat zal ik u vertellen, mevrouw Tabita. Ik loop zonder jas, omdat   

                        ik helemaal geen jas heb. Ik had een warme bontjas, maar die 

                        heb ik moeten verkopen… Het brood was op, weet u.
T.                     U ook al? Het valt niet mee meneer de Krom. 
                        Het wordt tijd dat die Romeinen ophoepelen!
M.                    Zo is het maar net… Brrr
T.                     Kijk eens meneer De Krom, ik heb hier een lekker warme trui 
                        en voor vannacht een heerlijk warme deken.
M.                     Dank u wel mevrouw Tabita…

T.                     Geen dank! Geen dank! Trek maar aan…


Meneer De Krom trekt zijn trui aan. Hij schurkt zich er eens lekker in.
echt zijn rug en zegt:

M.                   Ik ben blij dat er mensen zijn zoals u, mevrouw Tabita.

T.                    Wij proberen te doen wat Jezus ook gedaan zou hebben! 
                      Tot ziens meneer De Regt. Het ga u goed.

Meneer de Krom vertrekt met opgeheven hoofd en rechte rug…
Er komt een meisje op dat er wat hongerig en haveloos uitziet

V                   Wat kijkt dat meisje verdrietig! Ziet u die holle wangen?
                     Ik denk dat ze honger heeft! Ook zij nadert de tafel van Tabita. 
                     Ach kijk nou! Ze huilt
T.                  He kleine meid, wat is er met jou aan de hand? Waarom huil je?

Meisje (Me)    Ach, mw. Tabita het is zo erg! Zo vreselijk!
T.                  Maar kind wat is er dan?
Me                 Het is te erg om te vertellen. Mijn kleine zusje is vannacht…
T.                  Nee, het is niet waar!

Me.                Ik wilde het eerst ook niet geloven… maar ik heb het zelf gezien.
                     Ze lag heel bleek… en heel stil… op haar slaapmatje. Ze deed helemaal

                     niets meer. Zo raar! …. Mamma zei: Ze is gestorven! Gestorven van
                     honger, Tabita. Ik ben bang, Tabita. Ik ben bang dat ik ook dood ga…
                     Ik heb ook honger.

T.                  Tabita rommelt even wat in haar tas…
                     Hier… hier heb je vast een krentenbol. Kom een zitten… hier is
                     een stoel. Eet eerst die krentenbol maar eens op…
                     Ja maar ik kan toch niet… Wat kun jij niet? Dat kun jij best! Eten! zeg
                     ik je. Nu! Hier is ook nog een lekkere beker melk!

Me                 O… dank u wel! Wat heerlijk.

 

Intussen stopt Tabita nog wat andere etenswaren in een plastic tas en zet die klaar voor het Meisje, terwijl ze zegt:

T                  it moet je meenemen voor je moeder! … Heb je die krentenbol op?

Me               Ja ik heb hem op!

T.                 O.K. Dan ga je nu naar huis, met die tas! Vertel je moeder dat ze
                   morgen of overmorgen even bij me moet komen!

Me               Morgen is de begrafenis…

T.                Dat begrijp ik. Zeg maar tegen je moeder dat Tabita haar iets wil vertellen over je kleine zusje…

Het meisje kijkt Tabita vragend aan.

T.               Ik wil haar vertellen over rabbi Jezus, die heel veel van kinderen houdt!

Me              Wil je het mij ook vertellen?

T.               Ja! Maar niet nu. Je moeder wacht op je!

Me              Ze weet helemaal niet …

T.               (quasi streng)  Je moeder wacht op je. Schiet op! Wegwezen… 
                  Als je benieuwd bent naar het verhaal… kom dan morgen of overmorgen 
                  maar met je moeder mee. Doen?

Me.             Afgesproken.                               Meisje huppelt weg…

T.               He! Zou je die plastic tas niet meenemen?

Meisje komt terug en neemt vrolijk lachend de tas mee!

Me.             Dag Tabitha.

 

Scène  2               Tabita wordt ziek

Tabita ligt te bed. Drie buurvrouwen staan bij haar. Ze kijken bezorgd.

V.              Tabitha helpt de mensen op allerlei manieren elke dag weer. 
                 Maar vandaag niet! Tabita is ziek. Ze ligt in bed. Ze heeft koorts
                 Hoge koorts. Drie buurvrouwen zorgen voor haar… Kijk een van hen  l
                 legt juist een natte doek op haar hoofd.

Buurvrouw 1     Wil je misschien iets drinken, Tabita. 
                       Hier is een beker heerlijk helder koel water.

Ze komt heel moeizaam overeind en neemt een slokje water.

T.              Ik voel me zo ziek… zo verschrikkelijk beroerd!

V.              Tabitha doet haar ogen dicht. Ze wordt zieker en zieker. Het wordt nog
                 erger… Tabitha sterft. Alle mensen zijn ontzettend verdrietig. De
                 buurvrouwen, maar ook alle andere mensen, zoals de man met de trui… en
                 het meisje zonder brood.

                Man en meisje komen en gaan met bedrukte gezichten bij het bed staan.

Me            Tabita was de allerliefste vrouw van de hele wereld. Ik had vaak honger en
                zij gaf me te eten. Ik steek een kaarsje voor haar aan.

Bu 2          Dat was ze zeker, de allerliefste! We moeten voor een mooie begrafenis 
                zorgen. Ik steek ook een kaarsje op.
Man           Ja, dat heeft ze wel verdiend. Dat is het enige wat nog voor haar kunnen
                 doen. Weet je… Ik had vaak amper kleren aan mijn lijf, maar als ik het 
                 dan koud kreeg gaf zij me iets om aan te trekken. (steekt ook een kaar
Bu 1          Weet je, als iemand dorst had, wist ik vaak niet waar ik drinken moest
                 halen. maar Tabitha vond altijd ergens iets te drinken. (kaars)

Bu 2          Toen mijn man in de gevangenis zat… ging Tabitha hem opzoeken (kaars)

Bu 3          oen ik ziek was, kwam zij met een pannetje soep. (kaars)

Man           Ik ben een asielzoeker… Ik kwam uit een ver vreemd land. Ik had geen dak
                 boven mijn hoofd… maar Tabitha is met me meegegaan naar de
                 gemeente en heeft me geholpen om een huisje te krijgen. (kaars)

Bu1            We moeten Petrus vragen of hij de begrafenis wil leiden.

Me              Ik heb gehoord dat hij in de buurt is. Ik ga hem zoeken (af!)


De organist speelt droevige muziek.
Tabita wordt de kerk uitgereden op een bureaustoel.

 

 V.              Tabitha is gestorven en Petrus heeft een prachtige toespraak gehouden.
                  Hij zei: Tabitha is in de zevende hemel, als jullie hart haar hemel mag zijn.

Man            Wat zei Petrus ook weer?

Bu 1           Tabitha is in de zevende hemel, als jullie hart haar hemel mag zijn.
                  Ik begrijp er niets van!

Me              Ik wel hoor. Hij bedoelt natuurlijk dat Tabitha heel erg gelukkig zou zijn, 
                  als wij zouden gaan doen wat zij heeft gedaan… Hij zei ook dat wij mogen
                  verder gaan in de geest van Tabitha.

Bu 1            Wie wil mij helpen om een eetcafé op te richten waar hongerige mensen 
                  mogen komen eten?

Bu 2            Wie wil mij helpen om warme truien te breien voor mensen die kou lijden?

Bu 3            (tegen bu 1) ik wil wel bij jou in de keuken staan…
(tegen bu 2) en in jouw winkeltje

Man             Ik kan ben heel goed in timmeren en in boekhouden…
(tegen bu 1) Voor jou maak ik tafeltjes
(tegen bu 2) Voor jou maak ik een toonbank.

Me               Zie je wel! Ik wist het wel! Tabitha is niet dood!
                   Tabitha leeft in onze harten.
Man              Hoe zullen we onze caféwinkel of ons winkelcafé noemen?

Me                Ik weet een mooie naam:We noemen het DORCAS
                    Dat is grieks voor… Allen halen de schouders op…

Me               Weten jullie dat niet?
                   Dorcas is grieks voor  Thabita!

Ze onthult de naam.

 

Allen zingen op de wijs van gezang 300

Alle mensen moeten weten, dood  is niet het laatste woord
Gaf Thabita ons te eten, wij gaan met haar werken voort.
Nee wij zullen ’t nooit vergeten want Tabitha deed het voor!

                              
Alle mensen moeten weten, dat ons hart de hemel is
voor wie ons heeft leren leven en zo dus ons voorbeeld is
Nee wij zullen nooit vergeten, Jezus die verrezen is!

 

Orgelspel

 

De preek
Een korte overdenking n.a.v. de lezing en het spel.

Lieve mensen van God.
We weten allemaal dat onze zuster Grietje een dezer dagen zal komen te
overlijden. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik nog wel even heb geaarzeld of we
dit verhaal vandaag wel moesten lezen en uitspelen.

Nee, het staat niet op het rooster.
We troffen het spel aan in “Kind op Zondag” en vonden het als leiding van de
kinderkerk gewoon leuk om iets uit te spelen.
Maar in dat blad werd dat oude oosterse verhaal nagespeeld als was het een
verlag in de Enkhuizer Courant van een gebeurtenis die gisteren heeft plaats
gevonden. Een dode, een overledene, komt daar letterlijk weer tot leven.

Het verhaal zo uitspelen… zou niet eerlijk zijn geweest.
Want dit verhaal is geen verslag uit de krant, maar een geloofsverhaal.
Dit verhaal is geen coverstory voor de Panorama of voor de Quest,
maar een verhaal dat ons vertelt dat het overlijden  van iemand als Tabitha,
hoe zinloos dat op het eerste gezicht ook lijkt,
niet zinloos hoeft te blijven…
als het hart van haar geliefden, haar hemel mag zijn.

Het hart van levende mensen is de hemel voor hun dierbare overledenen.

Daar leven ze immers voort.  Er wordt vaak gezegd dat de geest van een overledene zou voortleven. Daarover lees ik niets in de bijbel; maar dat de levenden voortgaan in de geest van de overledene… daarop is ons hele gemeente zijn gebaseerd. We mogen voortgaan in de geest van Jezus Messias.

In het hart van de gemeente leven de mensen voort die ons zijn voorgegaan.
De sociale betrokkenheid van de Hersteld Verbanders uit de vorige eeuw,
zie je nog terug in de diaconaal missionaire houding van onze gemeente…

De vrije manier waarop mensen als Philip Zwier, Hugo Schriek en Frans Idzinga
in het leven stonden, is kenmerkend voor onze gemeenschap.

De wijze waarop iemand als Leen Bentschap nadacht over “kwaliteit van leven”
dragen we mee in het hart van onze gemeente. Zo zal ook Grietje straks haar
hemel vinden in het hart van haar geliefden, maar ook in dat van de gemeente.

Die blijde boodschap steekt in dit verhaal. Dat leek ons de hoofdzaak en daarom
hebben we het spel gespeeld, zoals we het speelden.

Want ook voor onze kinderen mag duidelijk zijn, dat Bijbelse verhalen altijd
net ff meer zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.  

Dat het o mag zijn     AMEN


Samenzang: Gezang 487

Gebeden

Dank u wel, voor verhalen die ons raken…
verhalen die – hoe gek ze op het eerste gezicht ook lijken –
ons altijd weer vertellen dat U met ons meegaat in leven en sterven.

Dank voor de verhalen die vertellen dat u zich niet bedient van
buiten-natuurlijke gebeurtenissen, maar juist in onze dagelijkse strijd tegen onrecht
en vergetelheid aan onze zijde staat.

Wij danken u Heer dat ook u ons hart, ons wezen, de kern van ons bestaan
verkiest als uw woonplaats en dat daar onze dierbaren geborgen zijn bij U.

Wij zeggen u dank voor de inspiratie die we ontlenen aan de levensverhalen van
hen die ons zijn voorgegaan. Dat ze ons tot vandaag helpen vorm te geven aan
ons persoonlijk leven en aan ons bestaan als gemeente van Christus.

We doen vandaag voorbede voor Keham van 19 uit Afghanistan.
Hij is blij met zijn huisje in Andijk; Hij treft mensen die hem vriendelijk
groeten, maar tegelijk leeft hij in eenzaamheid, want verder dan die begroet
komen zijn contacten tot nu toe niet. Geef dat hij mensen vindt die hem een weg
wijzen en een eindje met hem oplopen.

We doen vandaag voorbede voor Abbas, een kleine jongen van 3½ jaar oud,
die woont Kaboel, Afghanistan. Hij moet worden geopereerd aan zijn klomp-voetjes.
Mensen zoeken naar mogelijkheden om hem te helpen. We hopen zo dat ook hij een
goede toekomst tegemoet gaat.

We doen vandaag voorbede voor Yabsera in Ethiopie. Wij, als kinderen van de
kinderkerk sparen voor hem en zijn familie. We hopen dat hij ook hij naar
school kan gaan, want dat is het goede recht van ieder kind, waar ook ter
wereld.

We doen voorbede voor de familie Laport, die wacht op het bericht dat Grietjes
strijd is gestreden; dat haar pijn is geweken en dat ze geborgen is bij U.
Geef hen de kracht om deze spannende tijden te doorstaan.

We leggen in een ogenblik van stilte aan u voor wat er bij ieder van ons leeft…
We doen vandaag voorbede voor alle mannen, die vader mogen zijn.
Voor de vaders die het niet redden om die rol vorm
op de manier die ze eigenlijk graag zouden willen,
door drukke werkzaamheden
door echtscheiding
door onmacht
We danken u voor alle zorgzame en uitdagende vaders,
voor de vaders die grenzen aangeven
en die ook vergeven kunnen als die grenzen worden overschreden
We danken u voor het feit dat we u mogen aanspreken als…

Onze Vader, die in de hemelen zijt……………….

Inzameling van de gaven 

Slotlied:

Wij gaan weer verder, vol van hoop, de ongebaande wegen

Met onze droom op hinderloop, de meeste feiten tegen

De onrust houdt ons op de been en doet ons verder reizen
een stem die klinkt door alles heen, een god niet weg te prijzen!

Zijn woord houdt aan in ons gemis, dat alles kan verkeren
dat vrede hier bestaanbaar is en onrecht om te keren.

Hij doet ons kiezen voor de mens, bedreigd, verarmd, vergeten
Zij voert ons naar de laatste grens om van elkaar te weten

Sjaloom geluk op deze reis. Het duurt misschien nog eeuwen,
maar twijfel niet meer aan de wijs: Het lam huist bij de leeuwen!

We mogen van
hier gaan, een nieuwe week in.
Een week waarin de een vakantie zal vieren
en de ander nog hard aan het werk moet
Een week waarin vreugde en verdriet
elkaar weer zullen afwisselen…
een week vol spanning
rond het ziekbed van Grietje

Dit wordt een week waarin velen van ons wellicht
een fikse teleurstelling zullen moeten verwerken,
of waarin we voetballend  door het oog
van de naald kruipen

Wat er ook moge gebeuren…
Geve de Heer dat we hoofd- en bijzaken
van elkaar zullen kunnen scheiden en mogen leven
als door hem gezegende mensen

 

Zegen

De Heer zal ons zegenen en behoeden   Hij doet ons leven voor zijn aangezicht 

Hij spreekt over ons zijn woord ten goede – 
zijn oog zal op ons zijn gericht

Zijn aangezicht is over ons verheven – Vol
van genade ziet de Heer ons aan

Hij richt ons op. Hij verheft ons leven – tot een in vrede met elkaar
bestaan.   

GEz. 456:3