In de goede week

Lieve mensen van God…

 

Ik vertelde al dat dit werkelijk prachtige schilderij op palmzondag in de kerk van Oudendijk te zien was. Palmzondag is een dag met twee gezichten. Er is sprake van een vrolijke optocht, maar ook van een man die begint aan een week vol verschrikkingen, met het kruis als toppunt van ellende.

Die twee gezichten zijn op het schilderij te zien. We zien allemaal het gezicht van iemand die met een vastberaden blik in de ogen die lijdensweek tegemoet
gaat… Hier zijn neus, zijn mond en zijn baard…. Maar als je goed kijkt zie je hier
een tweede gezicht, met zo een lange witte hoofddoek.
De kop van ezel, met de kleren van de discipelen op zijn rug…
De poten van de ezel zijn zwart…
Langs de weg staan mensen met palmtakken te zwaaien….

Twee gezichten dus voor een zondag met twee gezichten, maar het is EEN schilderij, zoals het verhaal van de stille week in wezen EEN lang verhaal is.
Morgenavond wordt dat verhaal uitgespeeld in Groningen… Het komt op TV.
Het heet “The Passion.”  Aanstaande vrijdag wordt in de Grote Kerk in Naarden
het lijdensverhaal van Mattheüs gezongen op muziek van Johann Sebastiaan Bach. Dat oratorium heet: De Mattheüspassion. Passion in het engels, Passion in het Duits en wij in Nederland kennen het woord passie.

Je hoort sportmensen wel eens zeggen dat zwemmen of wielrennen of voetballen hun passie is. Het is iets wat aan de ene kant best moeilijk is,
want je moet er veel voor trainen; maar het is tegelijk iets wat ze graag
doen. Een mooi Duits woord daarvoor is “Leidenschaft.” Het gaat zowel
om lijden en afzien, als ook om enthousiasme. Je doet het voor een hoger
doel. De passie van Epke Zonderland was Olympisch kampioen worden en
nu is zijn passie om dat te blijven.

Maar wat is dan de passie van Jezus? Wat vindt Hij dan zo belangrijk dat
hij er alles voor over heeft om dat te bereiken? Jezus is zijn hele leven lang
bezig met de kwaliteit van het menselijk leven.
Er wordt over hem verteld  dat hij blinden de ogen opent…
Mensen die in de sores zitten en geen uitweg zien, geeft hij uitzicht…

Er wordt over Hem verteld dat hij doven weer laat horen
Mensen tot wie de woorden van God niet meer doordringen,
horen ongehoorde dingen: verhalen over veelbelovend land,
over Vader God, die zorgt voor al zijn kinderen.

Het is de passie van Jezus om de mensen te laten zien, wie God is…
Het is zijn passie om mensen te laten zien dat zijn Vader,
een unieke God is.  Ja echt, zo is er maar een!

Er is maar een God, die niet door mensen gediend wil worden,
maar die zelf wil dienen… denk maar aan de voetwassing op witte donderdag.
Die God heet:  Ik zal er zijn voor jou!
En hij is er …
ook als je slavenwerk moet doen

Alle andere goden mogen graag zo af en toe de mensen een beetje pesten,
maar deze God is naar de wereld gekomen om zelf te voelen
hoe het is om gepest te worden… Hij wordt bespot…
krijgt een doornenkroon op zijn hoofd
wordt aan een kruis geslagen.
Die God heet:  Ik zal er zijn voor jou!
En hij is er …
ook als het leven pijn doet.

Andere goden lijden een lekker luxe leventje op de een of andere berg…
en laten de mensen hun gang gaan.
Maar deze God weet wat de mensen meemaken. Hij leeft met de mensen mee.. als ze geboren worden en als ze sterven zullen.
Die God heet:  Ik zal er zijn voor jou!
En was er toen we gedoopt werden
Hij zal er zijn in het uur van onze dood.

Ja deze God doet zijn naam eer aan: Ik zal er zijn voor jou!

Mensen die op deze God vertrouwen hoeven nergens bang voor te zijn.
Nee, zelfs niet voor de dood. Want het lijkt wel alsof het verhaal helemaal verkeerd afloopt. Het lijkt wel alsof alles uitloopt op de dood.
Het lijkt wel alsof de dood het eind is van zijn verhaal,
en dus ook van ons levensverhaal, ja dat LIJKT zo
maar dat IS niet zo!

Hoe zeiden we dat ook weer?
De passie van Jezus is “laten zien wie God is.”
Laten zien wat die naam betekent: Ik zal er zijn voor jou!

Nou die naam betekent ook dat hij met ons meelijdt…
Hij heeft medelijden, compassie met jou en met mij.
Die naam betekent dat je nooit zonder hoop
hoeft te zijn… het is niet hopeloos,
ook niet als de dood in het spel komt,
want Jezus’ passie komt pas echt tot zijn recht
als ook hij heeft laten zien dat God sterker is dan de dood.
Zelfs daarvoor hoef je niet bang te zijn.
Vandaag is het  woensdag , morgen beginnen de drie dagen van Pasen.
Die dagen waarin we het lijden en sterven van de Heer gedenken. 
Maar pas op, want Jezus is niet zielig. Hij heeft ervoor gekozen
om deze weg te gaan. Hij heeft niet om het lijden gevraagd,
maar hij heeft het wel aanvaard als een consequentie
van zijn passie: laten zien wie God is.
Een God die meegaat –
altijd en overal.

Ik wens jullie allemaal – nu al een heel bijzonder paasfeest!
Zalig Pasen.
Amen.