De goede week

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Lieve mensen van GodDe stille week begon met een verhaal over een ezel. 
Het beest staat vastgebonden.
Jezus geeft de opdracht om het dier los te maken.
Aan wie geeft hij die opdracht?
Aan twee discipelen, zou je zeggen, twee leerlingen dus.
Maar in dit verhaal worden die twee apostelen genoemd.
Discipelen zijn leerlingen van Jezus,
maar apostelen zijn mensen die zijn werk overnemen, voortzetten.
De mensen die zijn plaats innemen.
De opdracht voor de apostelen luidt: Maak de ezel los! 

Een kleine duizend jaar voor Christus leefde koning David.
Toen David oud geworden was, ruzieden zijn zonen om zijn troon.
Zijn opvolger wordt Salomo en die Salomo rijdt niet op een paard
zoals de meeste koningen, maar op een ezel.
Waar de meeste koningen hoog te paard zitten,
wordt de wijze koning  Salomo op een ezel gezet.

Als Salomo tot koning is gezalfde, houdt hij intocht in Jeruzalem,
zittend op… een ezel.
In Israël is de ezel het rijdier van de gezalfde, een koninklijk rijdier.
Gezalfde koningen staan niet hoog boven de mensen,
maar veel meer tussen de mensen.
Gezalfde koningen zijn niet zozeer de baas,
maar veel meer de dienaar van God en mensen. 

Die gezalfde koningen proberen om te regeren op de manier
die God bedoelt – niet als baas, maar als dienaar.

Afgelopen zondag hield koning Jezus intocht in Jeruzalem.
Een paar dagen eerder heeft een vrouw kostbare olie over hem uitgegoten
Hij rijdt op een ezel…  Hij is een
gezalfde. Het Griekse woord voor gezalfde is: Messias. Het is zo klaar als een
klontje. Deze Jezus is de Messias!

Dit is de man waar het volk Israël al zo lang op wacht.
Hij kiest voor een leven op de manier die God bedoelt.
Hij zal doen wat God van mensen vraagt: trouw zijn.
trouw aan de mensen – Gods oogappels
trouw aan de aarde – Gods schepping
En hoe doe je dat?
Door trouw te zijn aan Thora,
aan de woorden van God.

Dat is wat Jezus ons wil laten zien:
koste wat het kost: trouw zijn aan de aarde
en dan vooral letten op wat kwetsbaar is:
het water, dat leven geeft en dus niet vervuild moet raken
de lucht, die adem schept en dus zuiver moet blijven
de dieren die ook respect verdienen, anders dan mensen, maar toch….

Ja, dat is wat Jezus ons wil laten zien:
koste wat het kost, trouw zijn aan de mensen ….
en dan vooral letten de kwetsbare mensen:
mensen die vastzitten omdat ze niet meer uit voeten kunnen         
mensen die vastgeroest zitten in denkbeelden
mensen die het niet meer zien zitten
vast in oorverdovende stilte en nooit een goed woord horen          
Het is soms knap lastig om aan zulke mensen trouw te zijn….

Maar Jezus vindt dat het moet…
Koning Jezus kiest ervoor om “koste wat het kost” 
trouw te zijn aan de aarde, trouw te zijn aan de mensen,
trouw te zijn aan God, zijn hemelse vader.

Sommige mensen zeggen dat hij vrijwillig de dood ingaat.

Niks daarvan! Alles in hem verzet zich tegen die aartsvijand,
Maar die trouw aan God, is nog belangrijker.
Anderen beweren dat Jezus de schlemiel is in dit verhaal
dat al zijn goede bedoelingen hem brengen waar hij niet wil.
Ze noemen het verhaal van de komende dagen het “lijdensverhaal”
en vergeten dat “die Trouw aan God, aan de mensen en aan de aarde”  zijn passie is. Dat is het woord dat bij Jezus past: PASSIE… in het Duits: Leidenschaft.

Daar zit het woord lijden wel in, maar ook iets van doelgerichtheid,
enthousiasme, er zijn mensen die gepassioneerd kunnen spreken over hun hobby,
over hun werk, over hun lievelingsmuziek of een goed boek.
Jezus’ Passie is, koste wat het kost, trouw zijn aan de woorden van God.
Daar kon hij gepassioneerd over spreken, zijn tekenen onderstrepen die passie
nog een dubbel en dwars. Hij heeft er zelfs zijn leven voor over om duidelijk
te maken dat niet de dood het laatste woord heeft, maar de LEVENDE.

Over heel veel politici wordt gezegd dat ze je voor de verkiezingen van alles
beloven, maar dat ze – als punt bij paaltje komt – niets doen. Veel woorden,
geen daden!!
Dat zul je van Jezus nooit kunnen zeggen: 
Hij weet wat leven is, want hij heeft 33 jaar lang met ons meegeleefd op aarde
en …
Hij weet hoe het is om door een hel te gaan…
Hij weet wat lijden is tot aan een kruis toe.
Hij weet zelfs wat sterven is…

Als een mens lijdt … lijdt hij mee.
Als jij je zelfvertrouwen verliest, komt hij je vertellen dat ook jij er mag zijn.
Als de eenzaamheid toeslaat, is Gods naam al voldoende:
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU!   

Als wij denken voor de poorten van de hel te verkeren –
komt hij daar ook heen… en haalt ons weg.

Als wij het dodenrijk zijn binnengegaan – komt hij daar ook heen…
en draagt ons naar de schoot van Abraham.
Want weet u…
Hij weet ook van opstaan.
Hij heeft uiteindelijk niet alleen Pilatus en Kajafas te kijk gezet,
maar ook de dood heeft het niet overleefd…

Natuurlijk, eenmaal sterven we… dat is de natuur,
maar dan nog is er leven… leven van grote kwaliteit…
kwaliteit die we eeuwig noemen –
kwaliteitsleven – eeuwig leven

Dat het zo mag zijn
Amen.