Zondag – zo’n dag

Lieve mensen van God…

Vroeger werkte ik als pastor in Zeevang.
Ik gaf daar les op openbare basisscholen.
Met groep 7+8 bezocht ik afwisselend het
Joods historisch…  en het Bijbels museum.
We gingen dan met de lijnbus naar Amsterdam.
Naar het Joods historisch namen we dan de metro naar het Waterlooplein
Voor het Bijbels museum wandelden we door de stad naar Heerengracht 366. 

Zo was ik eens op stap met kinderen uit Middelie.
Dat is een nogal deftig dorpje,
waar belangrijke mensen wonen,
in van die prachtige woonboerderijen.

De ouders hadden hun kinderen over Amsterdam verteld.
Amsterdam is een gevaarlijke stad.
Je moet uitkijken voor zwervers, want die zijn eng.
Nou, als je zoiets aan kinderen vertelt,
dan willen die natuurlijk wel eens zo’n zwerver zien.
“Ik vind het wel lekker griezelig,” hoorde ik een van de meisjes zeggen.

Mensen die anders zijn dan wijzelf, vinden we vaak maar griezelig.
Hoe het komt dat ze zijn gaan zwerven?
Misschien hebben ze een fout gemaakt… iets doms gedaan.
Hoe dan ook. Veel mensen willen niets met ze te maken hebben.
Zulke mensen noemen we: buitenbeentjes.

Als we nu even terug gaan naar het Bijbelverhaal,
dan zien we daar zo ongeveer hetzelfde gebeuren.
De deftige mensen van die tijd,
zien dat Jezus die buitenbeentjes ook… leuke mensen vindt.
De deftige mensen van die tijd,
vinden het raar dat Jezus praat met mensen,
die  niet eens een huis hebben  –

Wie gaat er nu om met van die buitenbeentjes.
Ze vinden het ook verkeerd hij gaat eten bij iemand,
die werkt voor de vijand en zichzelf een vette bonus geeft.

Anders gezegd: De deftige mensen mopperen op Jezus,
omdat hij praat met mensen die fouten maken.
Ze vinden dat zij zelf alles heel erg goed doen,
en daarom kijken ze neer op die arme zwervers,
maar ook op de rijke tollenaars, want die doen heel veel verkeerd.

Vindt Jezus het dan wel goed dat sommige mensen zo arm zijn,
dat ze niet eens in een huis kunnen wonen?
Vindt Jezus het dan wel goed dat die tollenaars werken voor de vijand
en zelf een hoop geld in hun zak steken.  

Is Jezus dan wel blij met die buitenbeentjes?

Nu zou ik JA of NEE kunnen zeggen.
Maar dat doe ik niet. Waarom niet?
Omdat Jezus dat ook niet doet!

Jezus zegt niet: Stelletje buitenbeentjes!
Doe eens een beetje normaal!
Jezus zegt ook niet: Hé, buitenbeentjes,
doe maar lekker dwars, hoor!

Wat doet Jezus dan wel? Hij vertelt een verhaal.
Jezus zegt: Stel je eens voor dat je een herder bent
en dat je 100 schapen hebt.

Je hebt de hele dag met je kudde
door de verkaveling gezworven en nu …
nu kom je thuis en telt je schapen: 96, 97, 98, 99… maar de 100ste   die is er niet.

Misschien heeft er 1 schaap even niet goed opgelet…
misschien vond dat ene schaap ergens heel veel lekker gras
Misschien dacht dat ene schaap… ssstt niks tegen de anderen zeggen,
ik ga al dat lekkers helemaal alleen opeten!
Dat is mijn be be bo… bonus!  Hahahaha

Terwijl dat ene schaap zijn buikje rond at,
ging de kudde ging verder… op zoek naar gras.
Dat ene schaap bleef alleen achter
Het schaap kwam alleen te staan.
Het werd zo’n buitenbeentje…

En dan vraagt Jezus aan de keurige nette mensen
van Middelie en Andijk en Wervershoof….
Als jouw schaap nou eens zoiets overkomt, wat doe je dan?
Dan laat je toch die 99 andere schapen achter in de stal
en dan ga je op zoek naar die ene! Toch?

En als je dan dat ene schaapje hebt gevonden,
dan ben je met die ene nog blijer dan met die 99 andere…
Gek eigenlijk, maar toch is het zo!
Je was het schaap kwijt maar je hebt het weer gevonden!

Hoera! Hoera! En wat doe je…
Je belt je vriend en je vraagt de buurman…
Je stuurt een sms-je naar de juf en naar je baas.
ff wats-appen met mijn nichtje en mijn tante een mailtje sturen:
naar mijn huis, want ik heb iets te vieren.
Ik was mijn schaap kwijt, maar heb het weer gevonden.
Ik ben zo blij!

Waarom moeten al die anderen er bijkomen?
Op je eentje blij-zijn à daar is niks an!
Alleen feestvieren à dat is zo saai
Als je blij bent, wil je die blijdschap delen…
en dat doen we ook in de kerk…
door te vieren kun je delen!

Vandaag is het zondag… de dag van “blijdschap delen!”
God roept ons op zondag bij elkaar om onze blijdschap te delen…
Wie een rotweek achter de rug heeft… mag delen
in de blijdschap van anderen – daar knap je van op.
Daarom is de zondag: zo’n dag!

We gaan als gemeente een nieuw seizoen in…
We mogen al vierend onze blijdschap delen
met al die andere “lieve mensen van God”

Dat is mooi! Ja, maar het is nog mor
Want we mogen al vierend ook onze zorgen en onze angsten delen
met al die andere “lieve mensen van God”
Dat is ook mooi!

Ja, maar het is nog mooier.want we mogen met hart en ziel geloven 
en onze vreugde en onze dankbaarheid
mogen delen met God.

Dat is héél mooi!Ja, dat is fantastisch
maar er komt nog iets bij…
want in de zondagsviering
wil God ook zijn zorgen
en zijn vreugde
delen met ons!

Hoe? Nou door de verhalen.

Want hoe ging het verhaal ook weer verder?
O ja…De herder, dat is God, roept  tegenjou en mij:
Kom, deel in mijn vreugde,
want ik heb het schaap gevonden
dat verdwaald was.
Het is weer terug bij de kudde”
De Here God komt ons vertellen
dat hij blij is als zijn lieve mensen,
als zijn gemeente op deze aarde
zo’n buitenbeentje terugbrengt
in de samenleving!


De Eeuwige gaat uit zijn dak,
als een zwerver onderdak vindt;
Als Gods lieve mensen, zo Zijn
barmhartigheid zichtbaar maken!

De Eeuwige danst van plezier als
een gevangene vrijkomt en weer
een plek vindt in de samenleving,
omdat Gods lieve mensen,
zijn rechtvaardigheid handen en voeten geven.

God is helemaal in zijn nopjes als een vreemdeling
gastvrij ontvangen wordt door Gods lieve mensen
en zo zijn grenzeloze liefde voelbaar maken in de wereld.

Als we nou eens met hart en ziel zouden
leren geloven dat “Gods lieve mensen” het verschil kunnen maken

in de samenleving. Teveel gevraagd? Welnee.
Het is een kwestie van “kerkelijk zelfvertrouwen!”
en dat is precies hetzelfde als Godsvertrouwen.
Kerkelijk zelfvertrouwen = vertrouwen op God
met je poten in de modder!

De wereld kan niet zonder de verhalen
die we hier elke zondag vieren…
De wereld kan niet zonder de barmhartigheid
die Gods lieve mensen aanreiken.
De wereld kan niet zonder de rechtvaardigheid
die je uit die verhalen kunt leren.

De naam van de barmhartige en rechtvaardige God
zal hier in de Kapel in Andijk blijven klinken,
uitgesproken door mensen
die met hart en ziel geloven
dat zij mogen laten zien,
dat IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU
er ook werkelijk is voor hen
en voor alle lieve mensen van God!

Die naam klinkt elke zondag weer.
en dat maakt van elke zondag:

Zo’n Dag!

Amen!