Mijn zegen geef ik u…

Lieve mensenvan God,

Jezus kent zijn pappenheimers. Hij weet hoe we denken.
Hij weet hoe we zullen reageren op zijn dood aan het kruis.
Hij weet dat we volkomen uit het veld geslagen zullen zijn.
Daarom belooft hij de mensen om zich heen een andere helper,
een andere pleitbezorger.

Pleitbezorger is een woord uit de wereld van de rechtbank. 
Jezus belooft een andere advocaat die de beschuldigde mens bijstaat.
Jezus doelt op Pinksterfeest. Hij doelt op de Heilige Geest.

Jezus beschouwt zichzelf als de eerste helper.
Hij is er voor zijn vrienden en andere tijdgenoten.
Maar hoe moet het als hij er niet meer is?
Hoe moet het als we staan bij dat  kruis
als we helemaal uit het veld geslagen zijn,
als zijn lijden en sterven ons volkomen van onze ankers slaat…
Hoe moet het dan als onze identiteit helemaal aan gruzelementen ligt?

Dat is immers wat er gebeurt, als wij worden geconfronteerd met natuurrampen,
ongeneeslijke ziektes, schrijnende onrecht en bruut geweld.
Zo hadden we ons de wereld niet voorgesteld…
en al heel snel trekken we de conclusie
dat het allemaal een grote rotzooi is
we laten de boel de boel.

Het heleoptreden van Jezus gaat daar tegenin.
Blinden zien… De mens die zich schuldig voelt
omdat hij het niet meer zien zitten,
vindt een nieuwe weg in het leven.  

Lammen lopen…
De mens die zich schuldig voelt omdat hij te lamlendig
is om een hand uit te steken, staat weer met zijn poten in de modder
om een ander eruit te trekken. Jezus geeft het leven weer zin!
Zo is hij de mensen van zijn tijd een helper!

Ja o.k. en wij dan? 
Voor ons is er die andere helper, Gods Geest.
De Geest van de waarheid.
De Geest die ons de waarheid laat zien over onszelf.
De Geest duidelijk maakt dat die schuldgevoelens niet ontstaan,
doordat we van buitenaf beschuldigd worden.

Het zijn veelal innerlijke stemmen,
die ons onze eigen tekortkomingen laten zien…
Dat vinden we niet prettig, maar het is wel leerzaam.
De Geest toont ons onze menselijke zwakheden.
Dat leidt tot ontgoocheling en maakt ons o zo onzeker…
Het is niet de een of andere strenge schoolmeesterachtige
Godheid die ons aanklaagt …

Het is ons eigen hart dat ons veroordeelt.
Als ons hart ons veroordeelt,komt de Geest van de waarheid
vertellen dat God groter is dan ons hart…
dat zijn liefde duizendmaal meer vergeeft
dan wij ooit aan kwaad kunnen doen. 

Die gedachte komt wel van buiten…
dat Godsbeeld stelt je gerust,
schenkt vrede… Vrede met jezelf…

De Heer schenkt ons zijn geest
om de stemmen tot zwijgen te brengen
die ons angst aanjagen, die ons de put inpraten,
die ons onzeker maken, en al onze aandacht in beslag nemen.

Onze natuurlijke reactie is: terugtrekken! Jezelf in veiligheid brengen.
Angstige mensen slaan hard om zich heen en trekken zich terug en laten de boel
op zijn beloop, om uiteindelijk in de veilige slachtofferrol te duiken.

Dat is schijnveiligheid en daar gaat Jezus tegenin! Schijnveiligheid is niet in
overeenstemming met de Geest van de waarheid.

Jezus treedtdegenen die hem beschuldigen met open vizier tegemoet
en laat zien dat lijden bij het leven hoort, net als geboren worden en dood gaan.
We daarvan de zin ontdekt, zet zich in voor recht en vrede…
Het heeft Jezus zijn leven gekost… maar hij staat elke zondag weer op
in elke gemeente waar zijn boodschap wordt verkondigd.
Vergeet niet, het is de opgestane Heer die zegt: Mijn vrede geef ik u,
Het is de Heiland die alle angst en pijn en zelfs de dood heeft overwonnen,
De Heer zegt: Mijn vrede laat ik u; laat uw hart niet ongerust zijn.  

Dat het ook voor ons zo mag zijn!
Amen.