Provider

 HALLO – HIER IS PROVIDER-owé!
In het rolmenu vind je:
a. De programma voorstellen

b. De opzet van Provider in 2011-2012

c. Verslagen van activiteiten

 

Hieronder staat een stukje geschiedenis van het PROVIDER-project in Oostelijk West-Friesland.  

                                                                                                                           

   

 
                         
Provider

Provider is van huis uit een catechese-vorm, waarbij jongeren zelf kunnen kiezen voor een item waarover ze iets leren willen. In West-Friesland is het karakter van het project aangepast aan de praktijk.


Co-Libris

In de periode dat Co-Libris (Lees: Ton Heijboer) werkzaam was als jongerenwerker voor het dekenaat Hoorn, is hij voorzitter geworden van de werkgroep die deze activiteiten organiseert. Toen het contract met het – inmiddels opgeheven – dekenaat afliep, hebben de parochies en gemeenten die erin participeerden besloten om het project voort te zetten o.l.v. bureau Co-Libris. Omdat ons programma speelser is dan de traditionele keuzecatechese, hebben we de ondertitel veranderd in: Speels leren leven

 

 

  

      
                                                                                                         

Oecumenisch jeugdwerk

De oecumenische werkgroep, die jarenlang o.l.v. Ton tien tot twaalf zinvolle activiteiten organiseerde in Oostelijk West-Friesland is ter ziele. In het nu lopende seizoen 2011-2012 levert Bureau Co-Libris een aantal projectbeschrijvingen aan
bij de contactpersonen in de parochies en gemeenten.

 

In het begin van 2012 zal er een gesprek plaatsvinden tussen de regio-coordinator van de regio Zuid-Oost en Ton Heijboer om de mogelijkheden voor de toekomst te verkennen.