Oecumenische TienerTheategroep “Sowieso”

Aan alles komt een eind.

Ton heeft met ingang van 1 januari 2013, na 24 jaar zijn lidmaatschap van het Sowieso-bestuur beeindigd.
Ik kijk met veel plezier op deze periode terug en ben blij dat  Sowieso – onder leiding van jonge mensen – verder gaat.

Voor nadere informatie over de groep en de nieuwe musical die ze gaat spelen, verwijs is graag naar www.sowieso.nu

 

Ik wens alle Sowieso-ers veel succes.