The Twenty Tens voor St. Leergeld

Ddit artikel stond in “West-Friesland op Zondag” van 11 december 2011
op res. pagina 1 en pagina 8.