viering op witte donderdag

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof


i.s.m. jeugdwerkproject

PROVIDER

 

 

WITTE DONDERDAG 2011

 

21 april, om 19.30 uur in “De Kapel”
 

Middenweg 48 te Andijk

 

 

 

Voorganger: Pastor Ton Heijboer

 

 muzikale medewerking:

THE TWENTY TENS

 

 

The 20 Tens:  Ouverture uit “Jesus Christ Superstar – instrumentaal

 

Binnenkomst van voorganger en ambtsdragers

                                                           We vieren gemeenschap met God en elkaar

 

Samenzang – We komen samen als een gemeenschap van mensen,
die in navolging van Jezus, zorgzaam en liefdevol in de wereld willen staan.
We geloven daarmee iets zichtbaar te maken van de bedoeling van onze God,
want overal waar betrokkenheid en liefde heerst, is God aanwezig.

 

 

Bemoediging :
Dat we durven beginnen aan de driedaagse viering van het Paasfeest…              
Dat we het lev hebben mee te gaan in het verhaal van Jezus lijden en sterven.. Dat we durven hopen op inspiratie uit het verhaal over zijn opstanding
Dat komt omdat we de naam van onze God serieus nemen:
A. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.
Jezus gaat voor ons de weg van lijden, sterven en opstaan

Jezus gaat ons voor op de weg van lijden, sterven en opstaan –

Jezus maakt Gods naam waar:

A. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU
opdat ook wij tegen medemensen zeggen:

A. IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.
A. AMEN 


 

De kaarsen op tafel worden aangestoken

1: Kijk, het licht van Gods bevrijding – redding uit het land van de dood
2: Kijk, het licht van Jezus’ liefde – dienstbaar aan mensen

 

 

Samenzang: Welkomstlied

 

 

 1. De bijbel open bij Exodus
Kijk, het boek van Gods bevrijding

 – redding uit het land van de dood

2  De bijbel open bij Mattheus –  
Kijk, het licht van Jezus’ liefde

–        dienstbaar aan mensen.

 

Samenzang:           

2.  Om te beginnen zingen wij welkom                    

WOORD in ons midden, spreek ons aan
Schrijf onze namen in de verhalen          
Gij die ons tot vrede brengt en voor wilt gaan

 

1+2 wijzen met open handen naar de gemeente
1 Kijk, door God bevrijde mensen, gered uit het land van de dood
2 Kijk, de mensen van Jezus’ liefde; dienstbaar aan de wereld.

 

Alle aanwezigen geven elkaar een hand en we zingen hand in hand:

 

3.  Om te beginnen zingen wij welkom
GOD in ons midden, neem ons aan
Draag ons op handen en houd ons in leven
Gij die ons tot vriendschap roept
en voor wilt gaan

 

 

Groet van hogerhand.

Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest.

A. AMEN 

 

 

We vieren de intocht van de  Messias             Lezing: Johannes 12:12 en 13

12 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen….

 

20 tens zingen: 

Menigte: Hosanna Hey Sanna Sanna Sanna  Hosanna Hey Sanna Hosanna

Hey JC, JC won’t you smile at me? Sanna Hosanna Hey Superstar

 

Kajafas: Tell the rabble to be quiet,  we anticipate a riot. This common crowd, is much too loud.

Tell the mob who sing your song that they are fool and they are wrong.

They are a curse. They should disperse.

 

Menigte: Hosanna Hey Sanna Sanna Sanna Hosanna Hey Sanna Hosanna

Hey JC, JC you’re alright by me  Sanna Hosanna Hey Superstar

 

Jezus: Why waste your breath moaning at the Menigte?  Nothing can be done to stop the shouting.

If every tongue were stilled The noise would still continue. The rocks and stone themselves would start to sing:

 

Menigte en Jezus: Hosanna Hey Sanna Sanna Sanna Hosanna Hey Sanna Hosanna

Menigte: Hey JC, JC won’t you fight for me? Sanna Hosanna Hey Superstar

 

Jezus: Sing me your songs, But not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you Who can not win the kingdom. The slow, the suffering, The quick, the dead.

Menigte en Jezus: Hosanna, Hey Sanna Sanna Sanna Hosanna Hey Sanna Hosanna

Menigte alleen: : Hey JC, JC would you die for me? Sanna Hosanna Hey  Superstar

 

 We vieren dat deze koning dienaar van mensen wil zijn

 

Lezing:  Johannes 13: 1-15
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat

 zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld

 terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen

die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde

voor hen zou tot het uiterste gaan.
2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd.

De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon

 Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.

3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen

 

Doen wat Jezus deed!
Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.

Er word water aangedragen, waarmee we elkaar de handen wassen.
Nummer 3 in de rij krijgt water, nr.2 maakt handen nat en wast die van nr. 1 Het water wordt doorgegeven aan nr 4 in de rij, nr 3 maakt handen nat en wast die van nr. 2…. Enz. Aan het eind van de rij geef je de schaal door naar voren. De mensen aan tafel doet het voor.


Wij wassen elkaar de handen…
zoals Jezus deed met de voeten van zijn vrienden.

Wij wassen daarmee weg al die keren dat: 

– wij vuile handen maakten, omdat we voor dilemma’s kwamen te staan.

– wij geen hand uitstaken, naar mensen in nood
– wij onze handen niet openden, maar balden tot vuisten,
– onze handen niet streelden maar sloegen, niet koesterden maar knepen…

 

Na het handen wassen, hebben we allemaal natte handen. We raken daarmee tegelijk de te noemen lichaamsdelen aan na de tekst van de voorganger.

– Wij wassen onze ogen, die boze blikken wierpen

– Wij wassen onze mond, die kwaad sprak over anderen
– Wij wassen onze oren, die nare dingen hoorden in goede woorden.

20-10s zingt: Good God

Surely I am winning but I won’t –  Claiming that I’ll do it but I don’t
Knowing I’ll do anything that you want – Pretending that I am someone that I’m not

Good God, my mind won’t let me think right – I know you’re trouble
But I’m determined to create these things up in my head – That never happen
In time I’ve got to choose -Freedom or loyalty -Look at what you have done
What am I gonna do?

So now that you have made a mess of me -You showed me stars that I have never seen
I know it’s wrong why does it feel so right – You haven’t got me yet, but you might

Your smiling back at me I wanna do it – I wanna be with you let me get through it
But am I gonna make it back alive – Will you show me all the things that you can do.

Good God, my mind won’t let me think right- I know you’re trouble
But I’m determined to create these things up in my head – That never happen
In time I’ve got to choose -Freedom or loyalty- Look at what you have done
What am I gonna do?  Yeah

Good God, my mind won’t let me think right –  I know you’re trouble
But I’m determined to create these things up in my head – That never happen
In time I’ve got to choose- Freedom or loyalty
Look at what you have done- What am I gonna do?  -Yeah yeah yeah yeahhh

 

De paasmaaltijd – verbeelding van een bevrijdingsverhaal.

Matses (voorganger toont een grote matse)

 

Dit brood herinnert aan hoe onmenselijk het is:
te leven als een slaaf in ’t land van duisternis.

Bij de schepping rees de zon van menselijkheid
in Egypte gaat’ie onder in bittere slavernij.                            Laat Matse zakken

Als wij samen matses eten, herinner ik mij de dagen
dat ook ik mij als een slaaf, Heer, heb gedragen:
alsof ik niet zelf geroepen was, verantwoordelijk te wezen
heb ik anderen, dus U, belast met angst en vrezen.

 

Gedenk – en laat je nooit meer ringeloren,
door welke macht dan ook, mijn kind
Gedenk –  en laat de wereld horen
dat Jezus ook jouw slaafsheid overwint.

 

Gebroken door de blunders
van mensen die belijden: Hij is onze Heer
heeft Jezus laten zien dat al die zonde
ons niet vervreemdt van God de Heer.

 

Als we matses delen w’in zijn lijden en zijn dood.
Je gaat mee de nacht door, totdat het morgenrood
Op de eerste dag der week, verkondigt: hoor het aan
Dat wij zijn lichaam zijn! Zijn gemeente … opgestaan! 

 

Dan rijst de zon van menselijkheid                                                                       
en alle ketens breken, de mensheid eindelijk VRIJ!                 Heft matse hoog!
Eet ongezuurde broden, leeftocht voor onderweg
laat de doden bij de doden en leef! Ga je eigen weg!

 

Er gaat matse rond … Nummer 3 krijgt de schaal, nr. 2 neemt en breekt

En geeft brood aan nummer 1.  

 

 

Maror met zout water
Wij eten mee, ’t bittere kruid, in het hebreeuws maror
Hoe bitter! ‘Geen leven’, slavenarbeid, kinderen vermoord.
Wij dopen het in tranen, gehuild om Jezus’ lijden  
We eten het gebroken – omwille van lotgenoten in deze tijden

 

Nr. 3 krijgt de schaal, nr 2 doopt in en reikt 1 een stukje maror

 

Maror met charosjet
Wij eten ’t bittere kruid. We gedenken de malheur
we mengden klei en bakten tichels bruin van kleur.
Wij dopen het in Charosjet, klei die ruggen breken deed.
De zoete smaak vertelt: Er komt een eind aan alle leed.

De smaak van Charosjet is zoet – diep duister was de nacht
De vrijdag van zijn dood heet GOED –  Hij sprak: het is volbracht.

 

20-10s zingt: The last supper

Apostles:
Look at all my trials and tribulations –  Sinking in a gentle pool of wine.
Don’t disturb me now, I can see the answers –
‘Till this evening is this morning, life is fine. –
Always hoped that I’d be an apostle. – Knew that I would make it if I tried. –
 Then when we retire, we can write the Gospels, So they’ll still talk about us when we’ve died.

Jesus:  The end…is just a little harder, when brought about by friends.
For all you care, this wine could be my blood.
For all you care, this bread could be my body.
The end! This is my blood you drink.
This is my body you eat. If you would remember me when you eat and drink.

I must be mad thinking I’ll be remembered. Yes, I must be out of my head.
Look at your blank faces. My name will mean nothing. Ten minutes after I’m dead. One of you denies me. One of you betrays me.

Apostles: No! Who would?! Impossible!

Jesus: Peter will deny my in just a few hours. –  Three times will deny me,
And that’s not all I see. One of you here dining,
One of my twelve chosen – Will leave to betray me.

Judas: Cut the dramatics!  You know very well who.
Jesus: Why don’t you go do it?  Judas: You want e to do it!
Jesus: Hurry, they are waiting. Judas: If you knew why I do it
Jesus: I don’t care why you do it! Judas :To think I admired you.Well now I despise you. Jesus:You liar. You Judas.

Judas: You want me to do it!  What if I just stayed here And ruined your ambition.  Christ you deserve it.
Jesus: Hurry, you fool. Hurry and go.Save me your speeches, I don’t want to know. Go!
Apostles: Look at all my trials and tribulations Sinking in a gentle pool of wine.
What’s that in the bread? It’s gone to my head, ‘Till this morning is this evening, life is fine.  Always hoped that I’d be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire, we can write the Gospels, So they’ll all talk about us when we’ve died.

Judas: You sad, pathetic man, see where you’ve brought us to,
Our ideals die around us and all because of you. But the saddest cut of all: Someone has to turn you in. Like a common criminal, like a wounded animal.
A jaded mandarin, A jaded mandarin, Like a jaded, faded, faded, jaded, jaded mandarin.
Jesus: Get out they’re waiting! Get out! They’re waiting, Oh, they are waiting for you!
Judas: Every time I look at you I don’t understand –  Why you let the things you did get so out of hand. – You’d have managed better if you had it planned…
Oh….

Apostles: Always hoped that I’d be an apostle Knew that I would make it if I tried
Then when we retire we can write the gospels So they’ll still talk about us when we’ve died

 

Matses met ei…
Het lijkt zo hard als steen – keihard ondoorboorbaar
maar blijkt fragiel en als een kind zo kwetsbaar  
Het ei is mooi… onnavolgbaar vorm gegeven
Het lijkt zo dor en doods maar blijkt te barsten van het leven.

Kwetsbaar leven,  volgeling van mens die Woorden doet
Kwetsbaar leven, volgeling van mens die goed ontmoet
Kwetsbaar leven volgeling van hem die lijden moet – een kwetsbaar leven

Een nieuw uitgehouwen rotsgraf heeft men hem gegeven
Het graf lijkt dor en doods, maar blijkt te barsten van het leven.

 

Er gaat een schaal met kleine matsot rond: Nr.3 krijgt de schaal, nr.2 neemt er eentje af en geeft die aan nr 1.

 

Matses met rood vlees
Het botje lam, dat op de schotel ligt
herinnert aan de kleine  zonen va het licht
die de hardheid van zijn hart niet overleven
om Farao’s godheid – hun lieve leven geven

Het bloed van ’t lam gestreken aan de deur
schreeuwt: hier – slachtoffers van terreur
Zijn harde hart, keert zich tegen farao ’s macht
Gods volk trekt uit, haastig, midden in de nacht.

Slachtoffers van terreur – die aan te wijzen is
sterven met Hem een slavendood aan ’t kruis.
Lam van God – leer ons vertrouwen
op jouw verrijzenis –
Wij, hier tezamen in Jouw huis.

 

Er gaat een schaal met kleine matses met rood vlees rond:
Nr.2 krijgt de schaal, nr 1 neemt er eentje af; de schaal naa3 en2 neemt er een af.

 

Een beker wijn…
Met de dood van Jezus de jood, in gedachten – 
vieren we bevrijding uit de slavernij 
– als waren we  in Israel ingelijfd –
gaan we weg uit ‘t land van dood en barbarij
de weg naar vrijheid door de zee, de woestenij
door Getsémané en and’re donkere nachten

uittocht uit de verharding van ons hart,
uittocht uit wat kwaliteit van leven nog blokkeert,
uittocht van Gods volk, dat farao’s wetten tart
lichaam van Christus, dat het kruis de rug toekeert
bloed aan de paal, het middaguur wordt nacht

Het is volbracht.


Vervuld van intense dankbaarheid,
drinken wij de beker van verbondenheid
verbondenheid met Christus, met Israel,
met elkaar en met de kerk van alle tijden
en alle plaatsen.
Lieve mensen: De beker der dankbaarheid.

 

Er gaan  twee bekers rond. De beker met het lintje bevat druivensap, de andere wijn. Nr 3 krijgt twee bekers in handen. Nr. 2 een doek. Nr. 1 zegt: “wijn” of “sap”

2 geeft de juiste beker aan 1. 1 drinkt  een slok en geeft terug aan 2.

2 maakt de beker schoon met de doek en geeft die aan 3. 3 geeft beide bekers aan 4.
 2 geeft de doek aan 3.   

 

 

20-10s-zingt: Jesus Christ Superstar

Judas: Every time I look at you I don’t understand
Why you let the things you did get so out of hand.
You’d have managed better if you’d had it planned.
Why’d you choose such a backward time in such a strange land?
If you’d come today you could have reached a whole nation.
Israel in 4 BC had no mass communication.
Don’t you get me wrong.
I only want to know.

Choir: Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you? What have you sacrificed?
Jesus Christ Superstar, Do you think you’re what they say you are?

Judas: Tell me what you think about your friends at the top.
Who’d you think besides yourself’s the pick of the crop?
Buddha, was he where it’s at? Is he where you are?
Could Mohammed move a mountain, or was that just PR?
Did you mean to die like that? Was that a mistake, or
Did you know your messy death would be a record breaker?
Don’t you get me wrong. I only want to know.

Choir: Jesus Christ, Jesus Christ, Who are you? What have you sacrificed?
Jesus Christ Superstar, Do you think you’re what they say you are?

 

Slotlezing:  Johannes 13:21b-30

‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’ 26 ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ 28 Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

 

We verlaten in stilte de kerk, terwijl we zachtjes een liedje van verlangen zingen: